บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

Saturday, September 26, 2009

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 50 ล้านบาท ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 บริษัทได้จัดตั้งโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและได้ทำพิธีเปิดโรงงาน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 ทำการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็น
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศเป็นสินค้าหลัก
และทำการผลิต Condensing Unit สำหรับใช้กับระบบทำความเย็นในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigeration) รวมทั้งชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
และชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า บริษัทมีบริษัทย่อยสามแห่ง คือ

(1) บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และ ยานยนต์

(2) บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ รวมทั้งชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

(3) บริษัท กุลธร สตีล จำกัด ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ การประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งอยู่ในทางธุรกิจเดียวกันคือ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ


วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำของอาเซียนในธุรกิจมอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์
พันธกิจ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
0 comments: